2004/05/17

محسن رفيق فابريک

آدم از شنيدن صداي بعضي دوستاش چقدر روحيه ميگيره ,مثل همين محسن رفيق جينگ و فابريک دوران دانشگاه , محسن بچه پاك و بي ريا ودر کل خيلي نازي هستش که مثل برادر دوستش دارم .اون پريروز بهم زنگ زد و ياد دوران دانشگاه كرديم ,دروازهبانيش حرف نداشت , خودش ميگفت تو سربازي دعوتش كردند تو تيم منتخب پادگان . و تيمي كه تا به اون روز هيچ باختي نداشت بعد از اولين بازيش 6 تا گل خورد, دروازبانش هم اقا محسن بوده و هر 6تا گل رو خود محسن دشت كرده و همون باعث شد كه تيم دور بعد راه پيدا نكنه,واسه اقا محسن هم 15 روز اضافه خدمت ميزنند تا ديگه تو دروازه اداي عابدزاده رو در نياره. محسن بچه با مرام و خيلي جوكيه , هيچوقت يادم نميره كه يكي از خاطرات زمان بچگيش رو که ميگفت: موقعي که مورچه بازي ميکرده آب دهنش رو مينداخته رو مورچه هايي كه ميرفتن و بعدش ميخ رو بر ميداشته ميذاشته رو مورچه بدبخت مفلوک و با چكش تق تق...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home