2004/05/18

چيزايي که ميشه باهاش راحت فحش خورد(.مازوخيسم)

آقايه جا خوندم چند تا چيز که ميشه باهاش راحت رو اعصاب مردم را رفت اخرش هم نوشته بود اگه شما هم ايده و ازين کرمهاي اعصاب دارين برامون چندتايي ازش بنويسيد بعدا به قيد قرعه سفر حج و اينا.. ما هم لبيک گفتيم.
 1. از کسي که داره از موفقيتهايش در زندگي ميگه دائم ايراد بگيرين
 2. هميشه سعي کنين سر کلاس سوالهاي نا مربوط به اون بحث رو بکنين مثلا سر کلاس تنظيم خانواده از اهميت سرطان سينه.
 3. تموم تبليغات پستي که براتون اومده رو جمع کنين و داخل صندوق پست همسايه بغلي بندازين.
 4. وقتي با دوست دخترتون يا خانمتون مشغول عشقبازي هستين ازش بخواهين اه و نالش رو بلندتر کنه (پياز داغشو زيادتر کنه) جوري که همسايه بغلي که مجرد و تنهاست بشنوه.
 5. اگه زنگ اپارتمان دوست و اشناتون رو ميزنين سعي کنين همه زنگها رو بزنين و اظهار کنين که چون در باز نميشه مزاحم اونا شدين.
 6. نصف شب واسه دوستاتون sms بزنين .
 7. در توالت دانشگاه به اسم دوستاتون مطلب بنويسين يا از بر و بچه هاي ديگه تعريف کنين.
 8. ورچسبي که به ماشين خراب اتومات زده شده رو با ماشين سالم اتومات ديگه عوض کنين.
 9. هميشه در جمع دوستان فقط در مورد چيزي که ازش اطلاعات دارين دائم صحبت کنين و نذاريد بحث عوض بشه.
 10. مطالب ديگران رو کپي کنين تو وبلاگ خودتون و با اسامي مختلف واسه خودتون کامنت بزارين و پپسي باز کنين و حال بدين.
 11. توي کنسرت بچه ني ني که دائم گريه ميکنه رو همراه ببرين.
 12. تو سينما دائم بلند بشين و به بهانه هاي خريد خوراکي يابچه رو دستشويي بردن مانع از ديدن خوب يک فيلم براي بغل دستي ها وهمراهاتون بشين.
 13. اگه با خانمتون يا gf به سينما ميرين دوست مجرد خودتون رو هم دعوت کنين و در طول برنامه توجهي به اون نکنين.
 14. زمانيکه درسينماملت محو ديدن يک فيلم هستند و به جاهاي حساس اون ميرسه شروع بسوت زدن کنين يا با صداي بلند مشغول خوردن پفک و چيپس بشين.
 15. هنگاميکه دريک صف طولاني مارکت يا فروشگاه زنجيره اي کلي ادم پشت سر شما بود ونوبت بشما رسيد جنسي رو که برداشتين بهونه کنين و کلي با صندوقدار در مورد اون بحث کنين و دست اخربگين جنس مورد نظر ديگه رو مي خواهين تا اون از طريق بلند گو اعلام کنه که جنس مورد نظر شما رو جلوي صندوق بياره.
 16. توقسمت نظرخواهي وبلاگ ديگران به نام دوستان وبلاگ دار ديگتون کامنت بزارين
 17. زمانيکه بوي مشکوک همراه با صدا از شما ساطع شد سريع به يکي ديگه نگاه کنين و زير لب غرغر کنين.
 18. اين هم يه ليست بلند و بالا واسه راه رفتن رو اعصاب مردم و فحش خوردن

0 Comments:

Post a Comment

<< Home