2004/05/23

يه چيزايي شبيه هم

  • چند وقته بد جور دارم رو يه سري شباهتها غور و تفحص ميکنم مثلا چي ?
  1. يکيش همين شباهت نون سوخته و زن حامله شده و ادم غرق شدست که هر سه چطور بخاطر تشابه در امر تعلل يا همون دير کشيدن بيرون بوجود اومدند.
  2. واينکه اگه يه خر بوست کنه بهتره يا يه نفر خرکي بوست کنه يا يه بوسه خرت کنه.. !!
  3. اينو استادمون زمان جبهه رفتنش سر کلاس ميگفت: با رويا ميخوابيديم ,با سپيده بلند ميشديم ,با سحر ميرفتيم عمليات , حاجي ميرفت رو مينا,سيد هم سيما رو لخت ميکرد.!!
  4. واين اخريش شباهت گوريلي که تازه اوردند تو شهرما با اقاي . وجدانا بدون خالي بندي خودتون بياين نگاه کنين!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home