2004/06/09

حرفايه حسابي

اگر خدا در روى زمين زندگى مى کرد، مردم پنجره خانه اش را خرد مى کردند. اى. ايديش وچيزاي حسابي که درايران با گفتنش راحت فحش ميخوريد: از خرافات فکرى بشر يکى هم اين است که بکارت جزو فضائل است. ولتر حيوانات اين امتياز را بر انسان دارند: عالم ربانى ندارند که ارشادشان کند. ولتر

0 Comments:

Post a Comment

<< Home