2004/06/13

فرهنگ آفتابه

ايرانيها تو فرهنگشون چيزايه خوبي دارند .يکيش همين فرهنگ آفتابه بردن تو دستشويي.آخه اين عربها که آفتابه و لگن نداشتن يه سنگ و کلوخي گير مي اوردن خودشون رو پاک وپوک ميکردن يا ميماليدن خودشون رو به در و ديوار.تمدن کيلويي چند؟بعدها که متمدن تر شدند حتي رساله هم دادند که کدوميک از پاي راست يا چپ رو اول بذارند تو توالت. البته تو پرانتز درسته که نصف بيشتر احکام رسالشون حول و حوش احکام پايين تنه و توالت رفتن ميگرده اماواسه بهشت دخول کردن از رساله اقا بايد گذشت .اون اوايل که من به شهرشهيد پرور و تيکه پرور اقا امام زمان بروکسل رفته بودم چند تايي ايراني ديگه تو ساختمان بودند .ميديديم هر وقت اين برادران غيور ايراني و هموطن واسه قضاي حاجت ميرند خلا با خودشون قوطي نوشابه هاي يک و نيم ليتري خانواده ميبرند که همون کاربرد آفتابه رو داشت منتها با بازدهي نسبتا کمتر. يه روز اين خانم مسئول نظافت ساختمون ما رو کنار کشيد و گفت: شما عادت داريد توالت که ميريد نوشابه ميبريد با خودتون چه فرهنگ جالبي فقط لطف کنيد بعد از خوردن قوطيشو با خودتون ببريد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home