2005/05/03

عمري کشته اي زهر هلاهل

ديروز تو مغازه فرش فروشي دوستمون بودم يه اقاي هلندي که اونجا سمت مشاور و هم فروشندگي روداشت کف ما رو بر يده بود. من پشت کامپيوتر نشسته بودم و اين اقاي هلندي مثل اينايي که دارند به شوفر تريلي فرمون ميدند چپ و راست به ما ادرس سايت ميداد و همه هم ماشالا سا يت ها بالا 18 و پورنو.اينقدي که من خسته شدم و ول کردم ايندفعه رفيقمون نشست پشت فرمون حالا مگه ول ميکرد پشت سرهم ادرس و فرمون ميداد که ايندفعه تو کدوم سايت پورنو بره..سر اخر بر حسب اين شعر معروف: تا وقتي جووني زور داري و قوه ...وقتي پير شدي گوز داري و سرفه سن و سالش رو پرسيدم اينجا بود که برق از 3فاز کونم پريد, رفيقمون 60 سالش بود . حالا 60 ساله هاي ما برند مسجد و حسينيه با يه انگشتر عقيق تو انگشت و تسبيح به دست هي مومن بازي در بيارن تو ايام حسين پارتي هم بچه هاشون اگه خواستن حال و هول کنن زهرمارشون کنن. ايکه عمري کشته اي زهر هلاهل..........اميد شهد ز جهان چه ميبر ي ?

2 Comments:

At 5/04/2005 4:22 PM, Anonymous saleh said...

ا? آقا جوون?مونو گرفتن جوون? کردن رو هم هم?نطور ول? حال کردم عجب شعر? بود با کمال افخار بهتون ل?نک دادم

 
At 5/10/2005 6:26 PM, Blogger Behzad said...

jaleb bod in ghsmat az barname Radioit , dare behtar mishe.

 

Post a Comment

<< Home