2005/05/17

ضايعترين

ضد حال ديگه از اين بدتر که صبح اول روز تعطيل يکشنبه قيد خوابتو بزني و با چشماي خواب آلود از رختخواب پر قوت بلند شي و با همون چشماي خواب بشيني پشت pc اونم ساعت هفت و نيم صبح اول وقت واسه اينکه با طرفت اينموقع قرار داري . بعدش هم طرفت بياد با نيم ساعت تاخير On line بشه ولي تا مياد صحبت کنه DC ميشه و مثل اينايي که گلاب به روت اسهال دارند هي بره و بياد. معلومه اون کارت اينترنتش به تف و لعنت ابليس نمي ارزيده و بعد از DC شدن هم ديگه اصلاً نميتونه بياد و اين وسط حسابي تو اعصابت رفته باشه و درست همون موقع هم يه نفر از اون دوستايه خيلي خوشمزت از اونطرف که سرکاره و مي بينه On line هستي به جاي سلام صبح بخير اول صبحش يهو با صداي جيرينگ ياهو صاف مياد رو اعصابت و خوب که نگاه ميکني ميبيني نوشته :" نافم تو چشمت گوريل انگوري" و کر کر بخنده !!خدايش ديگه از اين ضايعتر ?

3 Comments:

At 5/22/2005 5:50 PM, Anonymous saleh said...

پسر آخرش بود!

 
At 5/25/2005 5:34 PM, Blogger Behzad said...

نافم تو چشمت يعني چي!!!

 
At 5/28/2005 9:27 PM, Blogger anfolanza said...

نافم تو چشمت يه فحش قراردادي هستش که با کمال احترام به طرف با سرويس ويژه ارائه ميشه.

 

Post a Comment

<< Home