2005/08/31

بدون روغن نکن

کابينيه جديد دولت هم به سلامتي شروع بکار(ت) خودشو اعلام کرد خواهر تو از اين دولت جديد چي انتظار داري? برادر با توجه به بالا رفتن قيمت اقلام مصرفي خانه وارها از جمله روغن که ما هميشه آشپزيمون با اونه ميخواهيم که امسال ما رو بدون روغن نکنن.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home