2005/09/05

همين مانيتور

اي ملتي که فکرتون هميشه حبوبات و نباتات (نخود,گوشت,لوبيا) هستش, همين مانيتور از پهنا به همتون.دفعه بعد زن وبچه نياند اينجا ميخوام پست بعدي فحش ناموس بدم.

1 Comments:

At 9/06/2005 8:27 PM, Blogger Saleh said...

اس ول لذت برم! منتظر پست بعد? هستم به شدت!

 

Post a Comment

<< Home