2005/09/09

چپ بودن

ميگند شاه يه زماني گفته بود: کوروش آسوده بخواب که ما بيداريم اما حالا ما بايد بگيم : کوروش جان بلند شو که ما ريديم. --------------- در همه جاي دنيا راست و چپ وجود داره اما چپ بودن تو مملکت گل و بلبل ما و بلاد کفر والحاد عينهو مگس و پلنگ ميمونه نه از لحاظ جثه بلکه در عظمت و هيبت يعني وقتي پلنگ رو ميبيني ميريني ولي زمانيکه ميريني مگس رو ميبيني . حالا پلنگ يا مگس کدومش چپ ماست! ?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home