2006/01/22

اين درسته که بعضي وقتا بعضي رفاقتا حالت گه خوردن بهت دست ميده ولي بعضي وقتام خرکيف ميشي ميبيني با يه آدم تحصيلکرده و سرزنده و باجنبه ي سر و کارت افتاده که امروزه نسلشون رو به انقراضه اونم تو اين خراب شده ي ما که اغلب اين وزغا از اونور پشت بوم افتادند .وقتي طرف با ده دوازده سال تفاوت سني [بزرگتر ازمن] تو ياهو بعد از نيم ساعت صحبت ديکانستراکشن ميگه :"حالا کتاب چي سراغ داري ؟" براش همون موقع يه لينک پورنو [اونم نوع بدجورش که ترافيکش زياده] ميفرستم ميگم: نظرت چيه ؟ خيلي خونسرد معلومه از شوخي خرکي من جا نخورده ميگه :" قربونت شم اين کتابت اينقدر چيز اضافي لاش گذاشتند که اصن نميشه مطلبو گرفت و خوند!!" همين خلق خوشت منو کشته..غلام همت آنم که زير چرخ کبود***زهرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد ست.
اينم چندتا ويدئو مال يه برنامه طنز تو مايه ساعت خوش که تو يکي از اين کانالهاي مملکت شهيد پرور وتيکه پرورمون چند وقت پيش پخش ميشد ومن به طرز فجيعي ازشون خوشم ميومد.

1 Comments:

At 1/25/2006 1:34 PM, Anonymous ayeneh said...

زنده باشي جوون ;)

 

Post a Comment

<< Home