2006/02/07

ما جهان سوميا

درست عين جريان "سلمان رشدي" و آيات شيطانيش که هرکسي با خوندن آخرين فصل از كتاب اول اين رمان که "عايشه" نام داره متوجه ميشه كه غير از اشاره هاي كنايه آميز به انقلاب اسلامي ايران ، چيز ديگه اي نميتونسته مدنظر "سلمان رشدي" بوده باشه و الان هم درواقع پشت همه اين مسائل يه جريانات ديگست .آتش کشيدن سفارتخونه ها، سوزندن پرچم يه ملت،عربده کشي يه مشت اورانگوتان از سر غيرت ديني يا فندامنتاليسم ديني[برا چند تا کارکاتور تخمي که چهار ماه قبلش روز سي سپتامبر تو يه روزنامه محلي دانمارک چاپ شده و يه سري اينا که هميشه شور دارند ولي شعور نه حالا تازه دوزاريشون افتاده ميريزند ميرينند به همه چي بماند که ايناچطوري اين کاريکاتورا رو نديده يهو جو گير ميشند درست مثل اينکه تو حسينيه يه دختري رو تور کني بعدهاکه خبرش رسيد بريزنند هم حسينيه رو به عنوان يه مکان داغون کنند ] ضرب و شتم دگر انديشان و رانندگان شرکت واحد, سربريدن گروگان ها و بمب گذاري تو مراسم عروسي و قتل عام چهار تا زن وبچه بي گناه و وحشيگري هاي ديگه ابزار دمکراتيک ماست اگه جاهاي ديگه واي ميستند با چهارتا شعار مثلااعتراض ميکنند ما بايداز ديوارش بالا بريم و آتيشش بکشيم اگه ديپلماتاش هم دستمون رسيد اونم جر بديم که نشون بديم ما پشکلتر از همه امت اسلاميم روزنامه ي هلندي زبان De Standaard در بلژيک با چاپ چند تاکاريکاتور در همين مورد و خود اصل کاريکاتورها، با تيتر درشت نوشت: " به ديني که به ديگران احترام نميگزارد چقدر بايد احترام گذاشت؟"اينجاست که بايد گفت مشکل حکومت و نظام نيست مشکل خود تويي الاغ در وحله اول خودتو درست کن بعد انشالله هرگهي که دلت خواست بخور . به خداوندي خدا شک نکنين ما جهان سوميا خيلي بيشتر از اوني که در حيطه فکرمون بگنجه بدبختيم .

1 Comments:

At 2/15/2006 2:23 PM, Anonymous نگ?ن said...

خوشا ش?راز و وضع ب? مثــــــــالش

خصوصا بانــــــــــــــــــوان باکمالش

کس? کو پا در ا?ن وبلاگ بنهــــــــــاد

رود از خنده ر?سه !!! خوش به حالش

"نگ?ن" طنز ش?راز است ا?نجـــــــــــا

صـــــــــــفا آورده با شعر زلالـــــش

ندارد ه?چ ا?نجــــــــــــــا راه در رو!!

ز شرق و غرب ...حت? از شمـــالش

خـــــــــــــــدا?ا هرکه گو?د ن?ک ?ا بد

دهانش پر گهر خوش بر حلالـــــــش

اگر ا?نجـــــــــــا زش?ر?ن? خبر ن?ست

دهان ش?ر?ن بفرما با خ?الـــــــــــش!!!

 

Post a Comment

<< Home