2006/10/28

اينکه اسم اينجا" فرياد زير لحاف " شد زياد تفسير و تفصيل نداره هيچي بهتر ازين اسم بامسماتر که عقده هاي ناشي از روابط اجتماعي واپس مونده ايرانيم رو نشون بده نبود هم اينکه يه نمه سکسيه که اونم از افکار مزخرف وعقده هاي شخصي منه. بهتر از زير لحاف يا اين مستراح کجا ميشه بدونه دغدغه خيلي شسته رفته و صادقانه با وجداني آسوده به زمين و زمون ريدو هم چسناله هاي اجتماعي رو همراه باعقده هاي شخصي بدور از اجتماع دور و برت بدون اينکه کسي بدونه و ناراحت بشه تحويل داد.وجه سکسي زير لحاف هم توضيحات نداره و از داد و فرياد اون زير معلومه ديگه .وجه اجتماعيش هم ميتونه اين باشه که کسخلا و رواني هاي مثل من شايد نتونند سر کسي داد و قال کنند وحرفشون رو بزنند حالا به لحاظ تخم نداشته ياهر چيز ديگه ,اينه که محيط بسته و سر پوشيده لحاف ميمونه آخرين جاي ممکني که بری فرياد بزني و کسي صداتو نشنوه آخرين جاي دردسترسي که ميشه خودشو خالي کرد همون زيره. وجه تشابه زير لحاف و اين مستراحي که اينجا دارم همينه که جفتشون شدند مکاني براي خالي کردن زره اي از عقده هاي شخصي و ناشي از اجتماع دور و برم که نه ميشه گردن کس خاصي انداخت و نه ميشه بکل کند دور انداخت .ازکس و شعراي که ايندفعه تفت دادم هم معلوم شد که با يه رواني از نوع حاد طرفيد .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home