2006/11/19

هيچوقت توهيچکدوم از اين حزب و گروهها نبودم و نيستم شماهايکه بيست و اندی سال پيش هم براي فرار از جنگ و جبهه همه گله اي تشريف اوردين اينور, بي سوادهايکه ادعاي سياسي و روشنفکريتون ميشد و ريدين با اون سياستتون فلنگو بستين اومدين و فقط مارو اينوسط بفاک دادين لطفا بسه ديگه... شماهايکه هنرتون اينه که با چارتا پتيشين وبسايت و وبلاگ آبکیتون بشنين تو پالتاک يا با چهارتا تلويزيون و نشريه خاله زنکيتون فقط حيثيت و آبروي نداشته رو بيشتر ترمال کنين...خواهشا بسه ديگه.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home