2006/12/04

قاري مدرس قرآن ومسئوول پايگاه بسيج جقي

نظرات کاربران : جناب دهنمکي سالهاست با تو آشنا هستم از اشتراک جبهه و شلمچه که واسه اولين بار جلوي بيت رهبري گرفتم و به خاطر مطالب سکسي (در ويژه نامه انتخاباتي)علاقه مند شدم تا حالا کم و بيش دنبالت مي کنم من يک بسيجی ام من رزمنده آينده ام پدر من آخوند ه و از مقامات بلند پايه خودم هم فارق التحصيل دانشگاه و مي خوام وارد حوزه شم قاري و مدرس قرآن و دوستان من پسران مسوولين امنيتی و رده بالا و خيلي چيزاي ديگه که درست نيست بگم اما روي ديگه سکه من خود ارزايي مي کنم و... من آلوده شدم خيلي از خود و خدا خجلم خيلي سالها بايد ازدواج مي کردم -واجب بود اما اوايل از گفتنش خجالت مي کشيدم حالا باهام مخالفت ميشه تورو خدا لاقل تو اين جبهه رو زنده نگه دار که سعادت مطمئنا نصيب اونايي که وقتي صبح از خواب پا ميشن به فکر حل مشکلات مسلمونان..... [يارو رند بوده به مسعود کلي حال داده]

0 Comments:

Post a Comment

<< Home