2007/02/01

ای شاشيدم تو اون ذهن فسيل وعقب موندتون که اندازه يه بال مگس فهم شعور ندارين فکر ميکنين این مردک بوش حرومزاده حمله کنه بهتر از این ميشه اوضاتون. خيلی رذل و پست و ولد و زنايد که ميدونين چی ميشه باز چسبيدين به منافعتون جاکشا . ....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home