2007/04/09

برای فرار از واقعيت های ناخوشايند اگه چند روزی به حاشيه مشنگا پناه ميبريد لااقل آزاد مرد باشيد چند روز زودتر از شروع تعطيلات هم بکشيد يه زنگی چيزی بزنين که نرينين به تمام برنامه های طرف !و خداوند هرگز چتربازان را دوست ندارد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home