2007/09/30

خانمی تو رسپشن هتل وقتی فميد ایرانی ام پرسيد: چرا خانم های ایرانی تو ایران واقعا حق رانندگی ندارند? !خودشم قسم خورد يه خانم ایرانی بش گفته. این کارا چيه ميکنين آخه!
احتراما منبعد واسه روشن کردن تکليف اقامتتون در باب پايمال شدن حقوق خانم هااگه خواستين کرسی شعر تفت بدين لااقل يه ذره دقت کنين يه جوری پرت و پلا بگين که بعدا مثل تف سر بالا بر نگرده تو صورت خودمون . حالا هی بياين پروتين بسوزونين به اینا حالی کنين ما ایرانيا شتر سوار نيستيم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home