2008/02/14

لخت شدن در اعتراض به سرکوب زنان

جاميست كه عقل آفرين مي زندش
صد بوسه ز مهر بر جبين ميزندش
اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف
ميسازد و باز بر زمين ميزندش


0 Comments:

Post a Comment

<< Home