2008/11/10

میلک ایرانی

خواست مثلا از ایرانیها جلو یه خانم خارجی تعریف و تمجید به عمل بیاره رید !انگلیسی دست پاشکسته میگه :" مادام , ایرانی یعنی Milk(شیر). بااشاره بدهن و سرکشیدن شیر باز میگه : نو میلکNo milk با نعره زدن میگه: میلکککککک... خود شیر!! (شیر جنگل) .دقیقا عین جملات و ترکیبات تازه ی که فقط از توی یه مغز پهن درمیاد

2 Comments:

At 12/18/2009 3:58 PM, Anonymous Anonymous said...

خیلی باحال مینویسی.

 
At 1/29/2010 4:32 PM, Blogger مالاريا said...

ghorbone shoma beram,shoma lotf darin

 

Post a Comment

<< Home