2010/07/19

حاجی مستجاب الدعوة در اصفهان پديد آمد

در مسجد درب کوشک اصفهان شيخيست بنام حاج اقا باقر صدیقین که ميگن استخاره های که صادر ميکنه صاف ميزنه تو خال. برا همين بعد از نماز هميشه يه تعدادی که شکمشون گرسنه تر از مغزشونه اونجا جمعند تا حاج آقابعد از نماز با استخاره و بدون خوندن مضمون اون کاغذا و عريضه ها جوابشنو پشت نويسی کنه. يه رندی ور ميداره تو يه کاغذ مينويسه : انشاالله منار بابل الدشت تو کون حاج آقا!! مضمونی که حاجی آقا بعد از استخاره پشت این کاغذ نوشتن از این قرار بوده : "فضای مورد نظر گنجايش مطلوب را ندارد".
.منار بابل الدشت اسم دو منار بلند و معروف دردشت محله ي قديمي در اصفهان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home