2010/10/20

اَلاستقامت الكمر

ای کسانی که راست و اسباب تفرجی حاصل کرده ايد !آنگاه که در رختخواب خويش بکار نيک پرداختيد بدرستيکه ترامادول شما را رسوا نخواهد کرد مگر آنکه جز استعمال شيره , ترياق و مشتقاتش چيز ديگری درمخيلهّ شما نگنجد! پس همانا خسرة الدنيا والاخرة خواهيد بود و همواره كُند ه نيم سوخته در انتظارتان!
از کتاب فوايدُ المَمِه لل همه (فوايد ممه برای همه) باب اَلاستقامت الكمر

5 Comments:

At 10/20/2010 3:51 PM, Anonymous X_BOY said...

/آن کس که نگاید و بگاید که نگاید * لنگان سیخک خویش به سولاخ برساند/

یا مالاریا مرا طریقتی بفرما که بس در جهل مرکب اسیرم، از یک سو یار زلف در کمند بسیار تنگ از ناحیت Back Door می باشد و از سویی بنده بسیااااااااااااار مشتاقِ plug in شدن از همان جناح(نه راستی، نه چپی، فقط سولاخ وسطی) می باشم، بدین سبب از آن سوی افکار ناقص بشریم ندایی بر روحم (که بهش اعتقاد ندارم!)نازل گشت که:
ای ایکس_بوی چه نشسته ای و هراسانی که از سوی ما برای تو Xylogel ارسال گردید!!!
حال این سوال مطرح است که آیا می توان به نداهای آسمانی اعتماد کرد؟!
(آخه رو بستش نوشته واسه استعمالِ خارجی!)
منتظر پاسخ شما برای همین شب جمعه هستم!!! 

 
At 10/23/2010 1:34 PM, Blogger مالاريا said...

دلبرکی نزد ایکس بوی شد، چون به سینه مشغول شد کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون بکارخیرازعقب برخاست بيشتر از آن کرد که عادت او بود تا حب بکارت در حق او زيادت کند.

ترسـم نکنـی به بک دُرای ایکس بوی کاين ره که تو می‌روی به ترکستان است

چون به کارخويش فائق آمد، سینه خواست تا تناولی کند.دختراندک فراستی داشت گفت: هان ای پسر به اندر ناحیت وسط الوساطم، مگر نخواهی خوردن؟ گفت: در نظر ايشان چيزی نخورم که بکار آيد. گفت: سینه را هم ول کن که چيزی نکردی که بکار آيد.

اى همه لمبه گرفته بر كف دست ممه ‌ها دربر ومیزنی چک برکفل
تا که خواهى ایکسلژل ای مفتون روز درمـــاندگى به ز وحی مُنزل

 
At 11/03/2010 10:21 AM, Anonymous X_BOY said...

کجایی ای دوست؟؟؟؟
در چه حالی؟؟؟

 
At 11/15/2010 10:02 PM, Blogger مالاريا said...

اخوی سلام ، شرمنده اگه دیر به دیر سری به اینجا میزنم . کامنتت رو الان پاسخی خواهم گفت در راستای مجاهدات گایانه ی شما عرض کنم اگه اونجا گیرت اومد قرص و هم قطره سیالیس (Cialis)که اوریجینالش اسپانیایی هم هست چاره ی کاره برادر .چنان کن که نه تو مانی و نه خانی اومد و نه خانی رفت ، اگه احیانا اونو پیدا کردی و از نتیجه راضی ما رو دعا کن یا به یاد ما دو باره ترتیبش و اساسی بده که کار نیکو کردن از پر کردنست

روایت شریفه :كونوا قوامين بالقسط .یعنی
قسط كون اقوامت را بده

 
At 12/12/2010 8:24 PM, Anonymous X_BOY said...

سلام ای دوست
والا من آخر از لوبریکانت برای امر مقدسِ فراخ گردانیدنِ جاده قزوین استفاده کردم،
هرچند هم اکنون آزادراهِ چالوس رو هم کلنگ زدم اما اون جاده چیزه دیگرست که از قدیم الیام ارجش نهادند و همی نهند...

اما شرح حالِ تو ای دوست :
اومدی و دل مارو بردی،
حالا رفتی و اونجامونو سوزوندی!

 

Post a Comment

<< Home