2010/01/29

جانان من اندوه لبنان کشت ما را

جانان من اندوه لبنان کشت ما را / بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را / جانان من برخیز باید بر جبل راند / حکم است باید باره تا دشت امل راند / باید به مژگان رُفت گرد از طور سینین / باید به سینه رفت زین‌جا تا فلسطین / باید به سر زی مسجدالاقصی سفر کرد / باید به راه دوست ترک جان و سر کرد / جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش / آنک امام ما علم بگرفته بر دوش / تکبیرزن لبیک ‌گو بنشین به رهوار / مقصد دیار قدس همپای جلودار/