2005/05/17

ضايعترين

ضد حال ديگه از اين بدتر که صبح اول روز تعطيل يکشنبه قيد خوابتو بزني و با چشماي خواب آلود از رختخواب پر قوت بلند شي و با همون چشماي خواب بشيني پشت pc اونم ساعت هفت و نيم صبح اول وقت واسه اينکه با طرفت اينموقع قرار داري . بعدش هم طرفت بياد با نيم ساعت تاخير On line بشه ولي تا مياد صحبت کنه DC ميشه و مثل اينايي که گلاب به روت اسهال دارند هي بره و بياد. معلومه اون کارت اينترنتش به تف و لعنت ابليس نمي ارزيده و بعد از DC شدن هم ديگه اصلاً نميتونه بياد و اين وسط حسابي تو اعصابت رفته باشه و درست همون موقع هم يه نفر از اون دوستايه خيلي خوشمزت از اونطرف که سرکاره و مي بينه On line هستي به جاي سلام صبح بخير اول صبحش يهو با صداي جيرينگ ياهو صاف مياد رو اعصابت و خوب که نگاه ميکني ميبيني نوشته :" نافم تو چشمت گوريل انگوري" و کر کر بخنده !!خدايش ديگه از اين ضايعتر ?

2005/05/03

عمري کشته اي زهر هلاهل

ديروز تو مغازه فرش فروشي دوستمون بودم يه اقاي هلندي که اونجا سمت مشاور و هم فروشندگي روداشت کف ما رو بر يده بود. من پشت کامپيوتر نشسته بودم و اين اقاي هلندي مثل اينايي که دارند به شوفر تريلي فرمون ميدند چپ و راست به ما ادرس سايت ميداد و همه هم ماشالا سا يت ها بالا 18 و پورنو.اينقدي که من خسته شدم و ول کردم ايندفعه رفيقمون نشست پشت فرمون حالا مگه ول ميکرد پشت سرهم ادرس و فرمون ميداد که ايندفعه تو کدوم سايت پورنو بره..سر اخر بر حسب اين شعر معروف: تا وقتي جووني زور داري و قوه ...وقتي پير شدي گوز داري و سرفه سن و سالش رو پرسيدم اينجا بود که برق از 3فاز کونم پريد, رفيقمون 60 سالش بود . حالا 60 ساله هاي ما برند مسجد و حسينيه با يه انگشتر عقيق تو انگشت و تسبيح به دست هي مومن بازي در بيارن تو ايام حسين پارتي هم بچه هاشون اگه خواستن حال و هول کنن زهرمارشون کنن. ايکه عمري کشته اي زهر هلاهل..........اميد شهد ز جهان چه ميبر ي ?